STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Zalas, Parafia św. Marii Magdaleny

KAPŁANI (parafia: Zalas, Parafia św. Marii Magdaleny)

ks. mgr Tadeusz Augustynek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1980

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emeryt - mieszka na terenie parafii

ks. Józef Gal

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1978

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz parafii

ks. mgr Zdzisław Zięba

ROK ŚWIĘCEŃ: 1997

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

WYSZUKIWARKA
PARAFIA