STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Kraków, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kościół Mariacki)

KAPŁANI (parafia: Kraków, Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Kościół Mariacki))

ks. mgr Zygmunt Filip Badurski

ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska
INNE FUNKCJE:
posługa w kościele pw. św. Tomasza

ks. dr hab. Jan Bednarczyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1971

PARAFIA:

PARAFIA:
Kraków, Dom Księży
  ul. św. Marka 10, 31-012 Kraków


ks. mgr Marian Bendyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1982

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. mgr Miłosz Biela

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. dr Lucjan Bielas

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
Referent Duszpasterstwa Leśników,
Ojciec duchowny Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń,
duszpasterz akademicki studentów UPJPII

ks. mgr Marius Bucevski

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska
INNE FUNKCJE:
student UPJPII

o. Konstanty Krzysztof Ciaranek OFM

ROK ŚWIĘCEŃ: 1988

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
duszpasterz w kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Krakowie oraz w szkołach Sióstr Prezentek

ks. dr Bronisław Fidelus

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Infułat (Protonotariusz Apostolski), Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1962

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Członek Rady ds. Ekonomicznych Archidiecezji Krakowskiej,
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej,
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Regulacji Granic Parafii i Budownictwa Sakralnego,
Przewodniczący Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!",
Wiceprzewodniczący Rady Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji i Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu,
asystent kościelny Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowie

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Emerytowany proboszcz w parafii

ks. mgr Andrzej Fryźlewicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. dr Mariusz Gajewski

ROK ŚWIĘCEŃ: -

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. mgr Paweł Głowacz

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr lic. Grzegorz Kotala

ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Pomoc duszpasterska

ks. dr Karol Litawa

ROK ŚWIĘCEŃ: 2005

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
kanonik honorowy Kapituły Archikatedralnej Łódzkiej,
p.o. Sekretarza Arcybiskupa Metropolity

ks. dr hab. prof. Piotr Majer

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1990

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. Sakramentalnych,
konsultor Rady Prawnej KEP


INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego ds. Sakramentalnych,
konsultor Rady Prawnej KEP


PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Łukasz Michalczewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży,
Administrator strony internetowej Archidiecezji Krakowskiej
członek Rady Kapłańskiej,
członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej
Delegat Arcybiskupa Krakowskiego do Rady Arcybractwa Miłosierdzia pod wezwaniem Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Krakowi
Koordynator przygotowań 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową


PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz

ks. mgr Łukasz Michalczewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wikariusz
INNE FUNKCJE:
Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży,
delegat Arcybiskupa Kra-kowskiego do Rady Arcybractwa Miłosierdzia

ks. dr Bogusław Mielec

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
członek Archidiecezjalnej Komisji Egzaminacyjnej,

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

o. Jarosław Mikuczewski

ROK ŚWIĘCEŃ: 2016

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Posługuje na terenie parafii
INNE FUNKCJE:
kapelan Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci

ks. dr hab. Robert Nęcek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1994

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP,
członek Rady Krakowskiej Fundacji Spotkań i Informacji, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

ks. dr hab. Adam Olszewski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1983

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
pracownik UPJPII

ks. dr Jan Pasierbek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Prałat
ROK ŚWIĘCEŃ: 1960

INSTYTUCJA:
SĄD METROPOLITALNY
  ul. Franciszkańska 3, , 31-004 Kraków
  https://diecezja.pl/sad-metropolitalny/
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
sędzia diecezjalny Sądu Metropolitalnego,
duszpasterz krajowy prawników,
honorowy duszpasterz prawników w Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. dr Dariusz Raś

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1994

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Proboszcz

ks. dr hab. prof. Roman Rożdżeński

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1971

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:
pracownik UPJPII

ks. Wojciech Stokłosa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1970

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. dr hab. Antoni Świerczek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1984

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII,
konsultor Rady Naukowej KEP

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. prof. Jan Daniel Szczurek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1981

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Redaktor naczelny "Analecta Cracoviensisa"

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Tomasz Szopa

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2006

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Kanclerz Kurii Metropolitalnej,
członek Kolegium Konsultorów,
członek Rady Konsultorów,
członek Komisji Rewizyjnej Caritas Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)
INNE FUNKCJE:ks. mgr Stanisław Wątorski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. dr Albert Wołkiewicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
wizytator katechetyczny,
członek Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży,
członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz

ks. dr hab. Stanisław Wronka

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1979

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr lic. Jacek Żurek

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1966

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Penitencjarz
INNE FUNKCJE:
penitencjarz Parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie,

ks. dr hab. prof. Władysław Zuziak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kapelan Honorowy Ojca Świętego
ROK ŚWIĘCEŃ: 1977

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
członek Kolegium Konsultorów

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

WYSZUKIWARKA
PARAFIA