STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

KAPŁANI (parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej)

ks. dr Paweł Baran

ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Administrator

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ceremoniarz Archidiecezjalny,
redaktor Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej,
delegat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ds. księży studentów Archidiecezji Krakowskiej,
sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego,
wykładowca UPJP II,
członek Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ceremoniarz Archidiecezjalny,
redaktor Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej,
delegat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ds. księży studentów Archidiecezji Krakowskiej,
sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego,
wykładowca UPJP II,
członek Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ceremoniarz Archidiecezjalny,
redaktor Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej,
delegat Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego ds. księży studentów Archidiecezji Krakowskiej,
sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego,
wykładowca UPJP II,
członek Zarządu Krakowskiej Fundacji Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy w Oświęcimiu

ks. mgr Mirosław Cichoń

ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:

ks. dr Michał Kania

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2011

INSTYTUCJA:

ks. dr Bogusław Kastelik (diec. bielsko-żywiecka)

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

INSTYTUCJA:

ks. dr Sławomir Kołata (diec. bielsko-żywiecka)

ROK ŚWIĘCEŃ: 2001

INSTYTUCJA:

ks. mgr Robert Młynarczyk

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

INSTYTUCJA:

ks. Jerzy Pytraczyk (diec. bielsko-żywiecka)

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1993

INSTYTUCJA:

ks. mgr Marek Suder

ROK ŚWIĘCEŃ: 2003

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ojciec duchowny seminarzystów roku propedeutycznego

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Albert Wołkiewicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej,
prefekt odpowiedzialny za formację seminarzystów roku propedeutycznego

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA