STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

KAPŁANI (parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej)

ks. mgr Mirosław Cichoń

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2009

INSTYTUCJA:

ks. dr Michał Kania

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2011

INSTYTUCJA:

ks. dr Bogusław Kastelik (diec. bielsko-żywiecka)

ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

INSTYTUCJA:

ks. dr Sławomir Kołata (diec. bielsko-żywiecka)

ROK ŚWIĘCEŃ: 2001

INSTYTUCJA:

ks. mgr Robert Młynarczyk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2007

INSTYTUCJA:

ks. mgr Marek Suder

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2003

INSTYTUCJA:

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej

ks. dr Albert Wołkiewicz

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2002

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej,
prefekt odpowiedzialny za formację seminarzystów roku propedeutycznego

PARAFIA:
FUNKCJA W PARAFII: Wicerektor Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej
INNE FUNKCJE:
Członek Rady Katechetycznej Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA