STRONA GŁÓWNA / KAPŁANI / parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej

KAPŁANI (parafia: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej)

ks. dr Paweł Baran

ROK ŚWIĘCEŃ: 2008

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego,
Ceremoniarz archidiecezjalny,
Sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego
Wykładowca UPJP II

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego,
Ceremoniarz archidiecezjalny,
Sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego
Wykładowca UPJP II

INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego,
Ceremoniarz archidiecezjalny,
Sekretarz Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego
Wykładowca UPJP II

ks. mgr Rafał Marciak

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1999

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Prefekt i prokurator Wyższego Seminarium Duchownego

bp prof. Janusz Mastalski

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Biskup, Kanonik Krakowskiej Kapituły Katedralnej
ROK ŚWIĘCEŃ: 1989

INSTYTUCJA:
Kuria metropolitalna
  ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
  www.diecezja.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,INSTYTUCJA:
UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II
  ul. Kanonicza 25, , 31 002 Kraków,
  www.pat.krakow.pl
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Wikariusz Generalny
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,ks. mgr lic. Andrzej Tarasiuk

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik R.M.
ROK ŚWIĘCEŃ: 2004

INSTYTUCJA:
FUNKCJE W INSTYTUCJI:
Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej

WYSZUKIWARKA
PARAFIA